menu
tytul: Motyle chronionetytul: Ochrona czynna motylitytul: Motyle chronione w ramach Natury 2000tytul: Wczesnowiosenne motyletytul: Cytrynki wśród śniegu, pawiki na strychutytul: Największe motyletytul: Osadnik wielkookitytul: Pokłonnik osinowiec

Motyl, który lata w lutym

Jednym z najwcześniej występujących motyli jest miernikowiec o adekwatnej do okresu pojawu nazwie – wiosennica porożyca (Theria rupicapraria Den. & Schiff.).

Tego niepozornego motylka spotkać można na krzewach tarniny od końca lutego do połowy kwietnia.

Ciekawą cechą opisywanego miernikowca jest wyraźna różnica w wyglądzie samca i samicy, zwana dymorfizmem płciowym. Samice wiosennicy mają mocno zredukowane, niezdolne do lotu skrzydła. Po wyjściu z poczwarek samice wydzielają feromony, którymi wabią osobniki męskie. Samice po zapłodnieniu składają jaj na gałązkach śliwy tarniny, której liśćmi żywią się gąsienice wiosennicy.
Redukcja skrzydeł osobników żeńskich występuje jeszcze u kilku gatunków motyli nocnych (zobacz też: Dymorfizm płciowy wśród motyli).
Wiosennice porożyce najłatwiej obserwować wieczorem, oświetlając latarką krzewy tarniny.

oserwisie

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

motyle.php?dzial=2&kat=14&art=32

O modraszku arionie

W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat modraszek arion (Maculinea arion) zniknął z północnej i zachodniej Polski. Pomimo objęcia (...)


Cytrynki wśród śniegu, pawiki na strychu


Wczesnowiosenne motyle


Zaloty i gody u motyli


Gąsienice jak żmije


Motyle – liście, motyle – osy


Modraszek orion


Dlaczego ćmy lecą do światła?


imgstopka
link terra