menu
tytul: O motylachtytul: Motyle ważne gospodarczotytul: Motyle – szkodnikitytul: Hibernacja i diapauza u motylitytul: Polskie kolibrytytul: Niezwykłe mieniakitytul: Budowa zewnętrzna motylitytul: Rysunek na skrzydłach motyli

Wędrówki południowych motyli w Europie

Przemieszczanie się motyla można nazwać wędrówką, gdy aktywnie porzuca on miejsce swego wylęgu.

 W ramach tego motyle koczujące wędrują w nie dających się przewidzieć kierunkach, i tylko przypadkiem trafiają na odpowiednie nowe tereny lęgowe.W przeciwieństwie do nich „prawdziwe” motyle wędrowne odbywają wędrówki periodyczne; czas, długość, trasa mniej lub bardziej regularnie się powtarzają.

Jeśli wędrujące motyle utrzymują się na nowym terytorium przez dłuższy czas, mówimy o rozprzestrzenianiu się lub ekspansji.

Udało się wykazać, że w wielu przypadkach motyle trzymają się określonych tras przelotów. Zwykle w górach chętniej wybierają drogę wzdłuż dolin, przez przełęcze, niż nad szczytami i grzbietami gór. Tam też znacznie łatwiej można je zaobserwować.

W wysokich górach kilkusetmetrowa przełęcz skupia zwierzęta z kilku- do kilkusetkilometrowej „linii frontu” wędrówki, podczas gdy na nizinie przelot może się odbywać na całej szerokości.

Trudno odgadnąć, jak motyle potrafią z roku na rok zachować tę samą trasę. Skąd pochodzą najdalej wędrujące gatunki? Zwykle ze strefy Morza Śródziemnego lub M. Czarnego, czasem Afryki Północnej, a niekiedy i z dalszych obszarów Afryki lub Azji. W trakcie wiosennej wędrówki docierają nawet do odległych północnych krańców Wielkiej Brytanii i Skandynawii. W lecie mają one tam doskonałe warunki rozwoju, podczas gdy ich śródziemnomorskie obszary zimowania wysychają w miarę zbliżania się lata.

W środkowej i północnej Europie rozwija się nowe pokolenie wędrowców i potomstwo to migruje jesienią z powrotem do swojej ojczyzny, aby tam spędzić zimę. Jesień sprzyja powrotom na południe, gdyż masy powietrza w kierunku południowym i południowo-zachodnim wspomagają przeloty, nie są jednak ich przyczyną.

Instynkt wędrówki jest zakodowany genetycznie i bardziej skomplikowany niż u ptaków. Informacja o dwóch oddzielnych obszarach życiowych musi zostać przekazana z pokolenia na pokolenie, bo poza rzadkimi wyjątkami nie zdarza się, żeby jeden motyl dwa razy odbył tę samą trasę. Przykłady naszych motyli wędrownych to: szlaczkoń sylwetnik, rusałka osetnik, rusałka admirał, zmierzchnica trupia główka.

oserwisie

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

motyle.php?dzial=2&kat=14&art=37

Największe motyle

Motyle to jedna z najliczniejszych grup współczesnych owadów licząca ponad 350 tys. opisanych gatunków.


Osadnik wielkooki


Pokłonnik osinowiec


Strzępotek hero


Motyle leśne


Najmniejsze motyle


Polskie kolibry


Niezwykłe mieniaki


Hibernacja i diapauza u motyli


Motyle ważne gospodarczo


więcej


imgstopka
link terra