menu
tytul: O motylachtytul: Motyle ważne gospodarczotytul: Wędrówki południowych motyli w Europietytul: Hibernacja i diapauza u motylitytul: Polskie kolibrytytul: Niezwykłe mieniakitytul: Budowa zewnętrzna motylitytul: Rysunek na skrzydłach motyli

Motyle – szkodniki

Wśród motyli występuje wiele gatunków przynoszących straty w różnych gałęziach gospodarki. Szczególnie groźnymi szkodnikami są postacie larwalne motyli, które powodują nieraz wiele strat w leśnictwie i uprawach rolnych (zobacz też: znaczenie motyli dla człowieka).

Szkodniki upraw rolnych
Wśród gatunków szkodliwych szczególnie wiele jest ciem z rodziny sówkowatych, które powodują straty w rolnictwie. Należą do nich liczne rolnice, a także błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica i wiele innych.
Szkody powodują również niektóre gatunki motyli dziennych. Ich najbardziej znanym przedstawicielem jest bielinek kapustnik, którego gąsienice odżywiają się liśćmi roślin z rodziny krzyżowych np. kapusty czy rzepaku.

Szkodniki sadów
Wiele gatunków motyli powoduje znaczne straty w sadach. Należą do nich przede wszystkim drobne motyle nocne tj. namiotnik jabłoniowy, zwójka siatkóweczka, zwójka koróweczka, owocówka jabłkóweczka. Wśród motyli dziennych, szkody w sadach może powodować podczas masowych pojawów niestrzęp głogowiec.

Szkodniki upraw leśnych
Wiele motyli nocnych rozprzestrzeniło się dzięki wprowadzonym przez człowieka monokulturom leśnym. Owady znacznie zwiększyły swoją liczebność, stając się groźnymi szkodnikami. Do gatunków takich należą motyle żerujące na sośnie zwyczajnej tj. zawisak borowiec, strzygonia choinówka, poproch cetyniak, barczatka sosnówka, zwójka sosnóweczka, brudnica mniszka.
Do szkodników lasów liściastych należą: piędzik przedzimek, zimówek ogołotniak, zwójka zieloneczka, brudnica nieparka.
Gąsienice szkodliwych gatunków motyli odżywiają się głównie liśćmi, pączkami, rzadziej drewnem (np. przezierniki, trociniarki).

Szkodniki synantropijne
Powszechnie znane są również gatunki odżywiające się artykułami spożywczymi, tkaninami i inną materią organiczną. Najczęściej są nimi mól włosienniczek oraz omacnica spichrzanka.

motyle.php?dzial=2&kat=9&art=23
oserwisie
imgstopka
link terra