menu
tytul: O motylachtytul: Motyle – szkodnikitytul: Wędrówki południowych motyli w Europietytul: Hibernacja i diapauza u motylitytul: Polskie kolibrytytul: Niezwykłe mieniakitytul: Budowa zewnętrzna motylitytul: Rysunek na skrzydłach motyli

Motyle ważne gospodarczo

Znaczenie gospodarcze motyli (Lepidoptera) jest duże.

Uczestniczą w zapylaniu roślin, dostarczają jedwabiu - gąsienice jedwabnika morwowego, a w niektórych krajach tropikalnych Azji i Afryki gąsienice motyli stanowią pokarm dla tamtejszych ludzi (są cennym źródłem białka).

Gąsienice licznych motyli są niebezpiecznymi szkodnikami na polach, w lasach i ogrodach. Wyrządzają one szkody żerując na liściach, kwiatach lub owocach. Mole i omacnice, w tym zwłaszcza mkliki (Phycitinae) i zadarlice (Pyralinae) w siedliskach ludzkich (synantropy) uszkadzają materiały pochodzenia organicznego.

Gąsienice moli odżywiają się nie tylko roślinami, ale też zjadają substancje pochodzenia zwierzęcego, często atakując produkty w magazynach. Do najbardziej znanych należą mól kożusznik Tinea pellionella , mól włosienniczek Tinea biselliella, a także szkodnik magazynów zbożowych mól ziarniak Tinea granella. Larwy mklików żyją w rurkowatych chodnikach utkanych na powierzchni żywicielskiego substratu roślinnego.

Niektóre szkodniki magazynowe z tej grupy zostały rozwleczone przez człowieka po całym świecie, tak że odtworzenie ich pochodzenia jest już niemożliwe. Należą tu przykładowo: mklik mączny Ephestia kuehniella oraz mklik rodzynkowiec Plodia interpunctella. Do najsłynniejszych zadarlic, a jednocześnie najbardziej dokuczliwych z powodu strat ekonomicznych, należy zadarlica spiżarnianka Pyralis farinalis.

Dotkliwe straty w rolnictwie, szczególnie w uprawach zbóż, ale też innych plantacjach powodują sówkowate Noctuidae – w tym rolnicowate Noctuinae. Przykładami są: rolnice zbożówka segetum, czopówka Agrotis exclamationis, panewka Rhyacia c-nigrum.

Z kolei w leśnictwie i sadownictwie stosunkowo duże straty, jako tzw. szkodniki pierwotne, uszkadzające aparat asymilacyjny drzew i krzewów, wywołują brudnicowate Lymantriinae,  niektóre barczatkowate Lasiocampidae oraz miernikowcowate Geometridae.

oserwisie
imgstopka
link terra