menu
tytul: Motyle ważne gospodarczotytul: Motyle – szkodnikitytul: Wędrówki południowych motyli w Europietytul: Hibernacja i diapauza u motylitytul: Polskie kolibrytytul: Niezwykłe mieniakitytul: Budowa zewnętrzna motylitytul: Rysunek na skrzydłach motyli

O motylach

Motyle należą do najefektowniejszych zwierząt występujących na Ziemi. Właśnie ze względu na ich piękno zaczęto się interesować tą grupą owadów już w starożytności. Motyle postrzegano wówczas jako symbol wdzięku, ulotności, a także próżności.

Pierwsze kolekcje motyli powstawały do połowy XVII wieku dając obraz zmieniającego się na przestrzeni wieków środowiska. Wtedy również rozpoczeły się badania naukowe tej grupy bezkręgowców.  Obecnie w dalszym ciągu trwają badania nad systematyką, ekologią, a także pochodzeniem motyli. Nauka o motylach nosi nazwę lepidopterologia (zobacz też: Znaczenie motyli dla człowieka).

Motyle przechodzą złożony cykl życiowy z przeobrażeniem zupełnym. Cykl życiowy składa się z czterech stadiów: jaja, gąsienicy, poczwarki i postaci dorosłej. Owady te posiadają wyraźnie podzielone ciało na: głowę, tułów, odwłok. Najbardziej charakterystycznym elementem wyglądu motyli są ich skrzydła.

W Polsce wykazano obecność ponad 3 200 gatunków motyli z czego 149 to motyle dzienne. Niestety z każdym dziesięcioleciem liczba ta się zmniejsza. Prowadzone od końca lat 80 – tych dwudziestego wieku badania faunistyczne nie pozostawiają wątpliwości. Na skutek niekorzystnych zmian w środowisku liczba gatunków motyli wymarłych lub zagrożonych wyginięciem stale się powiększa.

Głównymi przyczynami tego stanu rzeczy są:

  • intensywna gospodarka rolna i leśna,
  • stosowanie środków ochrony roślin,
  • postępująca urbanizacja, rozrost miast i terenów przemysłowych.

Skutkami wymienionych czynników jest  zmniejszająca się bioróżnorodność, zanik siedlisk i miejsc bytowania motyli.
 

motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15
oserwisie
imgstopka
link terra